Pages

AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAA
Jumapili, 6 Machi 2016

Uinjilisti, Sayuni kwaya na UMAKI wapanda na Bwana kama vikundi

 Wanakwaya wa Sayuni wakipanda mbegu yao madhabahuni
 Wanakwaya wa Uinjilisti wakipanda na Bwana
UMAKI wakipanda na Bwana